תמונות

אייר שפירא, פינת עבודה גובה צילום: גיא שרייבר