תמונות

דרשלר קאלה מתגאה בגופו ומסתכן בהתקררות (משה חרמון)