תמונות

ישי לוי – הזונה מרחוב הש"ך (נהוראי חובב ביטון)