תמונות

באדיר ולובין בבית המשפט. מכה קשה (אלעד ירקון)