תמונות

בוצית קטנה Mytilaster minimus ועליו בלוטון מצוי Chthamalus Stellat צילום: גיא גבע