תמונות

שלי ורוד ומאי - מאי בת חצי שנה צילום: תומר ושחר צלמים