תמונות

אחת מתשע, ג, כורסה (31) צילום: מושי גיטליס