תמונות

בית בשרון פלסנר אדריכלים מיה פלסנר ודניאלה פלסנר בשיתוף רותי פקר צילום: שי אדם