תמונות

חנויות סודיות, שני רינג, אורית טראוב כללי, צילום עודד סמדר צילום: עודד סמדר