תמונות

לאמפה ופרקינס. היו בין הפחות גרועים במכבי (דרור עינב)