תמונות

אורית זינגר, ג, מדרגות(13) צילום: עמית גושר