תמונות

מאיר לוי שולף צהוב לגפני נגד חיפה (קובי אליהו)