תמונות

נורית ולק דגן, ג, רחצה (21) צילום: מיכל קריגר מוטולה