תמונות

יריד חשיפה לעשייה שיקומית, עמותת אנוש, תחתית לסיר, 45 שקלים צילום: איילת שטרן