תמונות

נרקיס ברזני, פינת עבודה צילום: ירון ולרשטיינר