תמונות

אירוע ריאליטי - שלי ורוד וסופי קרבצקי צילום: צ'ינו פפראצי