תמונות

מוסלמי - סין הלא אדומה צילום: גליה גוטמן, אראלה יואל