תמונות

שי גינות ובתה מתחבקות צילום: תומר ושחר צלמים