תמונות

גופותיהן של הבנות שנרצחו ע"י אמן מוצאות מהבית צילום: קרין חילוביץ', חדשות 2