תמונות

כיכב גם הוא בפיינל פור. נבארו (getyimages)