תמונות

עמוס גלעד ראש המטה המדיני בטחוני במשהב"ט צילום: חדשות 2