תמונות

רוני בר און שר האוצר בישיבה של מפלגת קדימה