תמונות

אופיר אלבז מבית ספר למוזיקה בממ"ד צילום: לירון שמם