תמונות

נועה פז, ג, סלון טלוויזיה (7) צילום: אלכסנדרה קולס ברף