תמונות

אחסון נעליים 16, ניצול אידיאלי של נישה קיימת בחלל קטן צילום: Steven Randazzo, Domino