תמונות

דניאל אלון לשימוש מעריב לנוער צילום: אורית משיח