תמונות

התעלה בדיוק לפני דיוני השכר. וולקוט (gettyimages)