תמונות

הפוליטיקאים ממשיכים לא להתנצל צילום: מתוך חי בלילה