תמונות

חיילים, חופש, הדממה, הדממות, מחאה צילום: פייסבוק