תמונות

תל אביבית, פינת אוכל תקריב צילום: הגר דופלט