תמונות

טיל ארוך טווח מחורר ספינה צילום: מתוך הסרטון