תמונות

זוכר מה אבו עביד יודע לעשות. רוני לוי (אלן שיבר)