תמונות

חיילים עם שמות אלופים: מימין - איזנקוט, מזרחי, גנץ צילום: במחנה