תמונות

עבדול ראזק בורח לכפיר אדרי. שתי הקבוצות מחפשות מקום בשמינית הגמר (