תמונות

תרגיל המדמה פיצוץ של מטען נפץ מאולתר צילום: צבא ארצות הברית