תמונות

שני אלון בוחרת עגלה ספטמבר 15 צילום: צ'ינו פפראצי