תמונות

מתנה, עשו זאת, צנצנת, סופי, צילום ימה ברקאי צילום: ימה ברקאי