תמונות

האם התנ"ך באמת קרה? עודד ליפשיץ צילום: הטלוויזיה החינוכית