תמונות

רוני לי אשר יוצא להורג ביוטה ע"י כיתת יורים צילום: media_masslive