תמונות

גן חיות, דנמרק, דוב צילום: BIG-BJARKE INGELS GROUP