תמונות

מעלים מקובה עולים חדשים לארץ ישראל בשנות החמישים צילום: ג'ובנטנד