תמונות

לפלנד, אייל צילום: דודו אדרי, החברה הגיאוגרפית