תמונות

חדר ילדים אחסון, -כורסה עם_אחסון. צילום ישראל כהן צילום: ישראל כהן