תמונות

איו שינוי מההרכב שניצח בב"ש (צילום: צפריר אביוב)