תמונות

במקום שוגרדדי יש שוגרסבא לעדי בבית אבות 21990