תמונות

נעדרת - מוריה חיימי צילום: חוליית נעדרים, משטרת ישראל