תמונות

20 בניאון, גוף תאורה, מחסני תאורה צילום: יחסי ציבור