תמונות

הסיכום השבועי – ושרפת לרעך כמוך צילום: מתוך היום בלילה