תמונות

יעל עצמון - חדר בת גובה (2) צילום: הגר דופלט