תמונות

אפרת חסון דה בוטון, אמנית נייר. הכוונה לישיבה צילום: אפרת חסון דה בוטון